T&C

termeni și condiții online pentru BioLeven

Articolul 1: Preambul

Aceste condiții de vânzare sunt încheiate, pe de o parte, de Bioleven

, înregistrată la Banque Carrefour

Companii sub numărul 914537568 denumite în continuare „vânzătorul” și, altfel

parte, de către orice persoană fizică sau juridică care dorește să facă o achiziție prin intermediul site-ului

al vânzătorului, denumit în continuare „cumpărătorul”.

Articolul 2: Obiectul

Aceste condiții de vânzare au scopul de a defini relația contractuală dintre vânzător

și cumpărătorul precum și condițiile aplicabile oricărei achiziții efectuate prin intermediul site-ului

vânzător, indiferent dacă cumpărătorul este un profesionist sau un consumator.

Achiziția unui bun sau serviciu prin intermediul acestui site implică acceptarea fără

rezervat de cumpărător al acestor condiții de vânzare.

Aceste condiții de vânzare vor prevala asupra oricăror alte condiții generale sau specifice

neaprobat expres de vânzător.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile de vânzare în orice moment. În acest

În cazul

, condițiile aplicabile vor fi cele în vigoare la data comenzii până la

cumpărătorul.

Articolul 3: Caracteristicile bunurilor și serviciilor oferite

Produsele și serviciile oferite sunt cele enumerate în catalogul publicat pe

vânzător.

Fiecare produs este însoțit de o descriere stabilită de furnizor.

Fotografiile din catalog sunt cât mai exacte posibil, dar nu pot garanta o

asemănarea perfectă cu produsul oferit, mai ales în ceea ce privește culorile.

Aceste produse și servicii sunt oferite în limita stocului disponibil. Dacă, în ciuda

eforturi, toate sau o parte din articolele sunt indisponibile, vânzătorul informează cumpărătorul prin

e-mail cât mai curând posibil și îi oferă posibilitatea de a alege între așteptare sau anulare

comanda articolelor indisponibile este gratuită. Articolele disponibile vor fi livrate

în mod normal.

Articolul 4: Taxe

Prețurile produselor și serviciilor afișate pe site sunt indicate în euro toate taxele

inclus (TVA și alte taxe aplicabile).

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile în orice moment. Cu toate acestea, prețurile

aplicabile comenzii sunt cele în vigoare la momentul confirmării acesteia.

Prețurile indicate nu includ costul procesării comenzii, transportului și

livrarea cu condiția ca aceasta să aibă loc în zonele geografice prevăzute mai jos.

Articolul 5: Zone geografice

Vânzarea online a produselor și serviciilor prezentate pe site-ul vânzătorului este rezervată pentru

cumpărători cu reședința în Regatul Unit, Belgia, Franța, Marele Ducat al Luxemburgului sau Țările de Jos și Germania

pentru livrările necesare în aceste zone geografice.

Articolul 6: Comenzi

Cumpărătorul care dorește să cumpere un produs sau un serviciu trebuie să:

- completați formularul de identificare pe care va indica toate coordonatele

a solicitat sau dați numărul de client dacă are unul;

- completați formularul de comandă online, indicând toate referințele produselor sau

servicii selectate;

- își validează comanda după ce a verificat-o;

- efectuați plata în condițiile prevăzute;

- confirmați comanda și plata.

Confirmarea comenzii implică acceptarea acestor condiții de vânzare, the

recunoașterea cunoașterii perfecte a acesteia și renunțarea de a profita de ea

condiții proprii de cumpărare sau alte condiții

Toate datele furnizate și confirmarea înregistrată vor constitui o dovadă a

tranzacție. Confirmarea va merita semnatura si acceptarea operatiunilor efectuate.

Vânzătorul va comunica prin e-mail confirmarea comenzii

salvat.

Articolul 7: Dreptul de retragere

În conformitate cu legea, consumatorul are dreptul să notifice vânzătorul că renunță la

cumpărare, fără penalizare și fără indicarea motivului, în termen de 14 zile lucrătoare de la

a doua zi după ziua livrării produsului sau încheierii contractului de servicii. Aceasta

dreptul de retragere nu aparține cumpărătorului profesionist.

În această perioadă, consumatorul trebuie să își notifice intenția de a se retrage prin e-mail și

returnează, pe cheltuiala și riscul său, produsul livrat la sediul administrativ al BioLeven :

warande 115, 9660 Brakel.

Produsele trebuie returnate în ambalajul original, nu

deteriorate, însoțite de toate accesoriile acestora, manualul de utilizare și

factura originală/aviz de livrare.

Produsele astfel returnate nu trebuie să fi fost despachetate, desigilate, folosite în nicio

oricum.

Bunurile care sunt incomplete, deteriorate, deteriorate sau murdare de către client nu vor fi

se repetă.

În termen de 30 de zile, după acceptarea returului bunurilor, vânzătorul se obligă să

rambursează orice plată, cu excepția costurilor de transport.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, consumatorul nu poate exercita dreptul de retragere pentru

contracte:

1° pentru furnizarea de servicii, a căror prestare a început cu acordul consumatorului

înainte de sfârșitul perioadei de renunțare;

2° furnizarea de produse realizate după specificațiile consumatorului sau

în mod clar personalizate sau care, datorită naturii lor, nu pot fi returnate sau sunt

probabil să se deterioreze sau să expire rapid;

3° furnizare de înregistrări audio sau video sau software de calculator desigilat de către

consumator;

4° furnizarea de ziare, periodice sau reviste.

Articolul 8: Modalități de plată

Plata se face prin card bancar, Visa sau Mastercard.

Articolele comandate rămân proprietatea noastră exclusivă până la plata integrală a

comandă de către cumpărător.

Articolul 9: Livrări

Livrările se fac la adresa indicată în formularul de comandă, care poate fi doar

în aria geografică convenită.

Marfa se transportă pe riscul vânzătorului până la livrarea mărfurilor

la adresa de livrare specificată de cumpărător. Din acest moment, cumpărătorul își asumă

numai riscuri. Termenele de livrare sunt date doar cu titlu informativ; dacă acestea depăşesc

treizeci de zile de la comandă, contractul de vânzare poate fi reziliat, iar cumpărătorul

rambursat.

Articolul 10: Garanție

Față de consumatori, vânzătorul garantează produsele pe care le vinde și serviciile pe care le

asigură în conformitate cu legea din 1 septembrie 2004 privind protecția

consumatorii în cazul vânzării de bunuri de larg consum (articolele 1649 bis până la 1649 octies din

Codul civil).

În caz de neconformitate a unui produs vândut, notată în termen de 2 luni de la emiterea

ei bine, consumatorul trebuie să anunțe vânzătorul cât mai curând posibil, astfel

specificat prin scrisoare recomandată sau e-mail

Această garanție acoperă numai defectele de conformitate existente la momentul livrării

bunuri. Defecte sau daune datorate utilizării greșite, cum ar fi deteriorarea apei,

oxidarea, căderea sau șocul, neglijența și uzura nu sunt acoperite de garanție. În mod similar,

reparațiile efectuate de tehnicieni neaprobați de furnizor, vor da naștere la

anularea garanției.

Factura sau bonul de livrare acționează ca garanție și trebuie păstrate de către

consumator și produse în original.

Dacă produsul este utilizat în scopuri non-private, condițiile de garanție limitată de

producătorul/vânzătorul sunt în vigoare.

Articolul 11: Răspunderea

Vânzătorul, în procesul de vânzare online, este ținut doar de o obligație de mijloace;

nu poate fi făcut responsabil pentru daune rezultate din utilizarea rețelei

Internet, cum ar fi pierderea de date, intruziunea, virusul, eșecul serviciului sau alte probleme

involuntar.

De asemenea, datele de pe site sunt date cu bună-credință. Legăturile propuse către

site-urile producătorilor și/sau partenerilor sunt oferite în scop informativ. Vânzătorul nu poate

să fie făcut responsabil pentru informațiile de pe aceste site-uri.

Articolul 12: Proprietatea intelectuală

Toate elementele site-ului vânzătorului sunt și rămân proprietatea intelectuală exclusivă a

acesta.

Nimeni nu este autorizat să reproducă, să exploateze, să redistribuie sau să utilizeze din orice motiv

sau, chiar parțial, elemente ale site-ului, fie software, vizuale sau sonore.

Orice link simplu sau hipertext este strict interzis fără acordul prealabil scris

exprima de la vânzător.

Articolul 13: Date personale

Toate datele personale necesare procesării unei comenzi sunt păstrate

de către vânzător sau colaboratorii săi și poate fi transmisă companiilor cu care

vânzătorul – sau furnizorii săi – colaborează(i), atunci când o astfel de comunicare este

necesar pentru a procesa comanda.

De asemenea, utilizatorul autorizează vânzătorul să utilizeze aceste date pentru a întocmi

statistici pentru a-și îmbunătăți site-ul, bunurile și serviciul pe care îl oferă.

Aceste informații pot fi folosite și pentru a permite diseminarea, prin orice mijloc de

comunicare, informații referitoare la activitățile comerciale ale vânzătorului către sa

clienți.

Vânzătorul păstrează în sfârșit datele personale pentru a facilita comenzile ulterioare.

Vânzătorul este de asemenea de acord să nu dezvăluie informațiile pe care le deține niciunui

o altă companie sau altă companie.

Datele păstrate de vânzător pot fi solicitate și corectate în orice moment

la cerere.

Articolul 14: Dovada

Părțile acceptă, în cadrul relațiilor lor, mijloace electronice de probă (la

exemplu de titlu: e-mail, copii de siguranță ale computerului, ...).

Articolul 15: Soluționarea litigiilor

Aceste condiții de vânzare online sunt supuse legii belgiene.

În cazul unui litigiu, sunt competente instanțele de la sediul vânzătorului, cu excepția cazului în care se specifică altfel

ordine publică obligatorie.

Bioleven sasu

34 Avenue DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS 8

info@biolevencom

.